Eräs rangaistustoimi

Elämänmeno ei ollut kuitenkaan normalisoitunut eikä esim. Kuusamon virallinen taho kypsynyt hyväksymään ehdotusta ennakkotutkimusten suorittamiseksi. Ilmapiirin tulehtuneisuutta vuodelle 1962 lähdettäessä osoittaa se, että Kuusamon kunnanvaltuusto boikotoi enemmistöpäätöksellä Koillissanomia jättämällä sen niiden lehtien ulkopuolelle, joissa kunnalliset ilmoitukset päätettiin julkaista. Eräs silloin johtaviin kuulunut valtuutettu sanoi äänestyksen jälkeen Koillissanomain paikalla olleelle toimittajalle, että "tämä on rangaistus".

"Valtuuston kokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin Koillissanomain levikin jatkuvasti lisääntyneen pitäjän alueella eikä sitä seikkaa, että Koillissanomat leviää ylivoimaisesti eniten Kuusamossa, kukaan kiistänyt", sanotaan vetoomuksessa, joka otsikolla "Kuusamolaisille" 27.1.61 Koillissanomissa julkaistiin. "Toivottavasti valtuuston päätös, jota vastaan äänestäneet mutta vähemmistöön jääneet valtuuston jäsenet paheksuvat, jää lajissaan ainoaksi Kuusamon historiassa", sanotaan vetoomuksessa. KS lupasi, ettei rangaistusta siirrettäisi lukijakunnan kärsittäväksi. Lehti aikoi julkaista ilmoitusten asiasisällön omalla kustannuksellaan, ja niin sitten tapahtuikin.