Jumalainen vesi - Divine Water 1983

Jumalaisessa vedessä runoilija fantisoi Maan elämän luomistapahtumasta huikean kuvitelman ja seuraa hymyn kare kasvoillaan Maan ja Luonnon - ihmisenkin - liikehdintää, menoa, elämää vuosimiljoonien saatossa. Mutta varsinaisesti kirjailija pyrkii pohtimaan ja osoittamaan, millä keinolla mainen elämä - nimenomaan ihmissuvun tulevaisuus - tällä planeetalla olisi pelastettavissa.

In Divine Water the poet presents a dazzling vision of the creation of life on earth and follows, with a quiet smile, the stirrings and life of Earth and Nature - man included - during millions and billions of years. But the author's main purpose is the discover and show us the means by, which we can save life on earth - the future of mankind on this planet.

"Kiitos kirjasta! Sisältö on oivallinen, engl. käännös loistava. - Kirja pitäisi määrätä pakolliseksi lukemistoksi kaikkiin kouluihimme." - Juhani Rossi, eng. lehtori -