Koillissanomat
Kuusamo
Asia: kesäharjoittelijan paikka 

Käännyn kunnioittaen puoleenne tiedustellen olisiko minulla mahdollisuuksia päästä lehteenne kesäharjoittelijaksi, vai onko kesätoimittakiintiönne jo ehkä täysi. Olen kuullut sen suuntaisia huhuja. Joka tapauksessa tiedustelen asiaa, ja samalla kerron joitakin tietoja itsestäni:

Olen 23-vuotias, nimeni on Sakari Vuoristo ja kotipaikka on Sukeva. Opiskelen toista vuotta Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa Tampereella tarkoituksena suorittaa sanomalehtitutkinto ja tulla toimittajaksi. Mitään varsinaista lehtityökokemusta minulla ei toistaiseksi ole, lukuun ottamatta aikaa, jolloin opiskelin Joutsenon kansankorkeakoulussa. Silloin toimin oppilaskunnan lehdistösihteerinä ja kirjoitin kuusi juttua Kylväjä -nimiseen lehteen, joka on Raittiuden Ystävien lehti. Mainitun kansankorkeakoulun lisäksi olen käynyt keskikoulun Iisalmen lyseossa. Olen harrastanut valokuvausta noin 7 vuotta ja minulla on melko hyvä kamera (kinofilmi Yashica 35).
Olen jonkun verran perillä valmistus ja suurennusmenetelmistä. Auton ajokorttia minulla ei ole, ellei moottoripyörän ajokorttia oteta lukuun. 

YKK:ssa olen suorittanut seuraavat loppu- ja osakuulustelut: historian lukiokurssi psykologian alkeet, yhteiskuntaoppi, filosofian alkeet, Suomen kielen lukiokurssi, Englannin lyhyt lukio, sanomalehtiopin alin kurssi, Suomen nykylehdistä kommunikaation teoria ja Suomen lehdistön historia. Omaan myös tyydyttävän konekirjoitustaidon. Osatenteistä mainitsen vielä Englannin pitkän lukion kaksi osakuulustelua: Englannin ylioppilaskirjoituksen ja proosatentti (2 romaania).

Olisin kovin mielelläni kesäharjoittelukauteni juuri Koillissanomissa, sillä olen jo aikaisemmin ollut Kuusamossa. Olin nimittäin palovartijana Valtavaaralla kesällä 1960 ja sikäläinen luonto ja ihmiset miellyttävät minua suuresti. Kevätlukukauden ohjelmaani kuuluvat seuraavat luennot: kieliluennot Saksa, Englanti, Ruotsi, uutistekniikka, käsikirjojen tuntemus, arkistointiharjoitukset, uutisharjoitukset, Euroopan- ja Pohjois-Amerikan lehdistö, suomen kielen alimman kurssin kielenopetus ja Saksan keskustelutunnit.

Luonteeltani olen kaiketikin tavallinen, en erityisen vilkas, mutta en myöskään aivan tuppisuu.
Pyytäisin arvoisaa vastaustanne, vaikka se olisikin kielteinen, ja liitän mukaan palautuspostimerkin.

Kunnioittaen
Sakari Vuoristo
Sudenkatu 2 B 10
Tampere 9
- - -
Tampereella, maaliskuun 5. pnä 1964  

------------
Sakari Vuoristo oli kahtena kesänä, 1964 ja 1965 Koillissanomissa kesätoimittajana Reino Rinteen ollessa päätoimittaja. Silloin Sakari Vuoristo opiskeli Tampereen yliopistossa toimittajalinjalla ja oli ensimmäinen, joka ei jättänyt opintoja kesken vaan suoritti loppuun toimittajatutkinnon. Vuosien vieriessä Sakari on poikennut Reinon porinoilla liikkuessaan Kuusamon kulmilla ja tuonut tuliaisina harvinaisia kirjalöytöjä. Sakari Vuoristo oli Karjalan Heimon päätoimittaja.

Saku Vuoristo naputtelee juttua lehteen Koillissanomien toimituksessa vuonna 1964.