Päätoimittaja Reino Rinne: Kolme kertaa viikossa

Tänä päivänä alkaa Koillissanomien taipaleella uusi jakso. Lehtemme ilmestyminen tihenee. Tulemme tästä alkaen tervehtimään vuosi vuodelta laajentunutta ja jatkuvasti lisääntyvää lukijakuntaamme joka toinen arkipäivä. Meistä on ollut erinomaisen mieluisaa tämän askeleen ottaminen, johon meitä jo pitemmän aikaa lukuisat ystävämme, eri puolilta elämäntietään taivaltavat lukijamme ovat kehottaneet ja rohkaisseet.

Koillissanomat perustettiin 1950 moninaisia vaikeuksia vastaan taistelevan, kaikkinaisessa kehityksessä muiden seutujen tasolle pyrkivän Koillismaan väestön äänenkannattajaksi. Lehden syntymistä tervehdittiin kautta maakunnan "iloisena perhetapahtumana". Koillissanomat saavuttikin heti vankan aseman Koillismaan väestön omana lehtenä, joka poliittisista puolueista riippumattomana ja minkäänlaisiin ryhmityksiin liittymättä, vain maakunnan väestöön nojaten ja sen parasta ajatellen sai koillismaalaisten yhteisen hyväksymisen ja pystyi vaikeissa olosuhteissa nousemaan omille jaloilleen. Tästä kaikesta meidän on kiitettävä Koillismaan väestöä, joka viime vuosina on raivannut yllättävän paljon suuria ja vaikeita esteitä kehitystieltään. Koillismaa on vuoden 1950 jälkeen monessa suhteessa kehittynyt väestön ahkeruuden ja omatoimisuuden ansiosta aivan toisenlaiseksi seuduksi mitä se oli sitä ennen.

Voisimme luetella suuren joukon uudistuksia ja parannuksia, joita tuona aikana on saatu aikaan sähköistämisen, liikeolojen, kouluolojen, jopa teollisuudenkin aloilta. Riittäköön tässä yhteydessä kuitenkin vain viittaus niihin ja toteamus, että kehitys on kaikin puolin kulkenut toivotulla tavalla eteenpäin, vaikka läheskään kaikkia tavoitteita ei ole vielä saavutettu.

Koillissanomat on, niin kuin lehden ensimmäisen näytenumeron johtavassa kirjoituksessa lausuttiin, seisonut koillismaalaisten taistelussa parempien päivien saavuttamiseksi maakunnan väestön rinnalla ja kasvanut sen keralla. Vähitellen lehteä on voitu laajentaa ja ilmestymistä tihentää. Nyt on tuorein uudistaminen, lehden muuttaminen kolme kertaa viikossa ilmestyväksi, tapahtunut tosiasia. Toivomme mitä hartaimmin, että me tällä tavalla yhä edesautetaan Koillismaata se pyrkimyksissä kehityksellään uusiin saavutuksiin.

Reino Rinne
Koillissanomat 15.11.1956.