Käyntiinpanoa

- Mikä matkalainen se tämä. Ehkäpä mielessämme muovautui tuommoinen kysymys, kun posti tämän äsken syntyneen kotiinne kuljetti ja sisälle ohjasi.

Vieras taloon tulija on aina selityksen velkaa: mikä on miehiään, millä asioilla liikkuu. Semminkin, jos vieras ajattelee "yökortteeria" ja toivoo, että hyvänä pidettäisiin.

Tämän oudon ja ehkä aivan yllättäen luoksenne saapuneen tulija "henkilöllisyys" samoin kuin tarkoitus selvennee edellisen sivun ensimmäisestä puheenvuorosta ja muusta tämän numeron sisälläpidosta, mutta täydennettäköön sitä vielä muutamin lisäyksin ja selvennyksin.

"Koillissanomat" ei ole tullut luoksenne pyytämään vain "yökortteeria", vaan solmimaan tuttavuutta pitemmällä tähtäimellä. Eikä tämä ole lähtäisin mistään suurista ja oudoista maailmoista, vaan täältä omilta kulmiltamme, näistä korpipitäjistä ja erämaaseurakunnista, siis syntyisin omasta keskuudestanne. "Koillissanomat" pyrkii vakinaiseksi palvelijaksenne, "perheen jäseneksi", viestinviejäksi, tiedonantajaksi, monen meitä kaikkia koillispohjalaisia koskevien asioiden, pulmakysymysten ja muiden, käsittelijäksi; kylien ja talojen kesken, jollainen meiltä aikaisemmin on puuttunut.

"Koillissanomain" tarkoitus ei ole korvata varsinaisia päivälehtiä. Kerran viikossa ilmestyvänä ja pienikokoisena lehtemme ei siihen pystykään paitsi ehkä sellaisten kotien kohdalta, joihin ei ole ollut varaa kalliimpaa päivälehteä tilata.

Kenties kysytte, millä tavalla "Koillissanomat" aikoo meitä palvella?

Sanomat vastaa: Kertomalla teille kaikille, mitä mielenkiintoista naapuripitäjissä ja kotipitäjän kylissä tapahtuu ja viemällä vastaavasti sanomia teidän tapahtumistanne ja asioistanne muille. Teidän tarvitsee esimerkiksi vain täyttää merkkivuosia, mennä kihloihin, saada todistus jostakin koulusta, pitää kylässänne kokous, seurat tai urheilukilpailut, järjestää heinähuutokauppa, pitää perunkirjoitus tai olla kotiapulaisen tarpeessa, kaikesta tällaisesta ja monesta muunlaisesta "Koillissanomat" puolestanne puhuu muille.

Viranomaisten kuntien, yhdistysten, liikemaailman ja yksityisten henkilöiden tiedotukset ja ilmoitukset lehti vie viikosta viikkoon tehokkaasti perille, vieläpä perin kohtuullisin kustannuksin, nimittäin ilmoituksinakin, joiden hinnat ovat halvat.

Lehden toimitus tulee sijaitsemaan Kuusamossa, mutta myäs toisissa toiminta-alueemme pitäjissä, kuten takasivun oikeasta alakulmasta selviää, on lehdellä edustajansa ja sitä paitsi asiamiehiä jokaisessa kylässä. Uutisia ja lyhyitä kyläkirjeitä voi ken tahansa lähettää suoraan toimitukselle, samoin kääntyä toimituksen puoleen ilmoitusasioissa. Tilaukset voi tehdä asiamiesten kautta, mutta myöskin käyttämällä takasivulla olevaa tilauslipuketta.

Kuten huomaatte, "Koillissanomain" tilaushinta lokakuun alusta vuoden loppuun, kolmen kuukauden ajalta, on erinomaisen halpa, vain 80 markkaa. Ennen lokakuun alkua ilmestyy vielä kaksi näytenumeroa. Loppuvuoden tilaajina tulette ne saamaan ilmaiseksi. Tehkää siis tilauksenne heti. Älkää unohtako muualla Suomessa tai ulkomailla asuvia omaisianne tai ystäviänne. Tilatkaa "Koillissanomat" myös heille vakinaisiksi viestinviejäksi!

Näin se siis käyntiin pannaan.

Syyskuun jälkeen tavataan.

Koillissanomat 18.8.1950