Tiejuttua

 Sitä minun on vähän vaikea käsittää, miksi Kuusamon ja Taivalkosken pitäjien pitää kuulua Kainuun kautta vesivaltioon?

Haluaako joku korkeampi taho vängällä määrätä, että näitten pitäjien pitää kuulua Kainuuseen - sen maakunnan vihoviimeisenä takamaana?

Miten halunnevatkin - joka tapauksessa Koillismaa on Koillismaata. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä selvemmäksi tämän seikan on tultava kaikilla tahoilla, joilla täällä on tai täkäläisten asioiden kanssa jotakin tekemistä. Näkyvät pitäneen Kajaanissa tiepäiviä - Kainuun Tiepäiviä oikein isolla teellä.

Tiet ovat isoja asioita, joten sopiipa niistä puhua vaikka isollakin kirjaimilla. Niillä päivillä on piiri-insinööri Y.A. Karvonen pitänyt esitelmän maakunnan vanhojen runkoteiden kunnostamisesta ja uusien rakentamisesta.
Siinä sanottiin Oulun - Kuusamon tiestä mm:

"Tästä 238 km tiestä kuuluu 96 piiriimme ja suunnitelma parantamiseksi on tekeillä koko pituudelta. Osia siitä jo valmistuukin lähitulevaisuudessa. Tarkoitus on laittaa tämä tie I luokan tieksi, autostradaksi, jolloin sitä voidaan ajaa perävaunujonolla raskaillakin kuormilla. Tällöin se tulee korvaamaan suunnitellun Oulu - Kuusamo rautatien. Kuusamon isojaon pian päättyessä tulee etenkin puutavaraliikenne olemaan suurta.

Mielestäni Taivalkoski - Kuusamo rautatie olisi siitä huolimatta rakennettava, jolloin myöskin Kainuu jäisi Kuusamon puutavaramarkkinoille tasaveroisena kilpailijana Pohjois-Pohjanmaan kanssa."

Eilen on Oulun Kauppakamarin lähetystä kiinnittänyt Helsingin herrojen huomiota juuri yllä mainittuun seikkaan, Oulun - Kuusamon tien rakentamiseen kestotieksi ja mahdollisimman nopeasti.

Tämän tiekysymyksen hoitaminen nopeasti ajan vaatimalla tavalla on elinehtoja tälle maan kolkalle. Se on erikoisen tärkeä.

Tärkeätä on siinä sivulla hoitaa muitakin tieasioita. Pitäisi vihdoin päästä rakentamaan myös sellaisia erinomaisen kipeästi tarpeellisia teitä kuin Kitkan luoteisrannan, Virkkulan jne. olemattomat tiet, joista toistaiseksi on vain puhuttu ja käyty paperisotaa.

KOILLISSANOMAT 19.11.1954