Suurmiehemme

Tuossa viereisellä sivulla on neljäs Kaarlo Hännisen elämänaiheita käsittelevä artikkeli. Lisää tulee kerran viikossa ja vielä jonkin aikaa. Jo nyt julkaistut tämän sarjan kirjoitukset ovat varmaan antaneet sellaisillekin, joille Kaarlo Hänninen on ennestään tuntematon tai aivan vähän tuttu, melko hyvän pohjan.

Tri Kaarlo Hänninen, kuusamolainen talonpoika, joka raivasi itselleen opintien, joka saavutti tunnustetun aseman tiedemiehenä, kirjailija, on se kuusamolainen, josta on sanottava: suurin. Valtava on aikanaan ollut hänen työnsä merkitys tälle paikkakunnalle, mutta ei ainoastaan Kuusamolle, vaan myös Posiolle ja Koillismaalle kokonaisuudessaan. Ja vieläkin enemmän: sillä on ollut merkitystä koko maatamme ja kansaamme ajatellen.
Erikoisen arvokkaita ovat hänen maantieteellis-luonnontieteelliset tutkimuksensa, joiden tuloksiin pohjautuu mm. hänen väitöskirjansa ja sen lisäksi monen monet hänen kirjoitelmansa. Mutta erikoisesti hänen kaunokirjalliseen tuotantoonsa sisältyy paljon näitten seutujen historiaa ja kansantietoa- valitettavasti vain on niin, ettei Kaarlo Hännisen kaunokirjallisista teoksista ole montakaan saatavissa edes kirjastoissa, kirjakaupoissa niitä ei ole juuri lainkaan.

Luin pari päivää sitten parinkymmenen vuoden väliajan jälkeen uudelleen Kaarlo Hännisen reippaan kertomuksen "Jäämeren Sankari", jossa on kirjallisesti talletettu kansantietoa kuusamolaisten muinaisaikaisista "savottamatkoista" pohjoiselle Jäämerelle. Moniin muihin Hännisen kirjoihin sisältyy samalla tavalla Kuusamon ja kuusamolaisten historiaa, työn ja yritteliäisyyden historiaa. Jollakin konstilla näistä kirjoista olisi saatava uusia painoksia, ne ovat yleensä hyvin kirjoitettuja, tervetuntemukseen opastavia nuorten henkistä, luonnon ja historian kirjoja, mutta erinomaisen mielenkiintoisia vanhemmankin väen lukea.

Toivotaanpa, että nuoren kuusamolaisen oppikoululaispolven keskuudessa heräisi oikea Hännisharrastus. On häpeä, jos me unohdamme hänet - ainoan tähän mennessä eläneen suurmiehemme. Niin, suurmiehemme. Hänelle muuten olisi pystytettävä Kuusamoon muistopatsas.

Koillissanomat 8.3.1858