"RANTAVAHINKOJA KERJÄTÄÄN!"

Koillissanomat totesi 25.5.61 julkilausuman julkaistessaan, että rannanomistajain päätökset oli romutettu johtokunnan julkilausumassa. Rannanomistajain kokouksen vaatimia tutkimuksia ei edes pyydetä, sen sijaan voimalaitoksia ja niiden mukana tuomia rantavahinkoja suorastaan kerjätään. Lehti julkaisi myös kokouksessa mukana olleen yksityisen rannanomistajan kirjeen, jossa vakuutettiin että kokouksen kulku oli selostettu lehdissä totuuden mukaisesti mutta johtokunnan julkilausuma poikkesi ratkaisevasti kokouksen hengestä ja päätöksistä.

Maan sanomalehdistä julkaisi rannanomistajain johtokunnan julkilausuman ja yleensä otsikoi "Rannanomistajat voimalaitosten kannalla". Pari päivää myöhemmin lehdistä sai kuitenkin koskien puolustajilta uutisen, joka julkaistiin ja otsikoitiin: "Kuusamon koskisodassa annettu harhauttava julkilausuma" (Liitto) tai "Rantojen omistajat eivät vaadikaan voimalaitoksia" (Helsingin Sanomat).

Virallinenkin taho osallistui. Kuusamon kunnanvaltuusto otti jälleen kerran kantaa koskikysymykseen. Kokouksessaan 29.5.61 valtuusto päätti äänin 23-11 ottaa vastaan voimalaitokset ilman mitään ennakkotutkimuksia. Vähemmistöön jääneiden ehdotus, jos se olisi tullut hyväksytyksi, olisi merkinnyt sitä, että kunta olisi asettanut vaatimaan ennakkotutkimuksia. "Vasta tutkimuksen tuloksiin perehtymisen jälkeen on valtuustolla edellytyksiä ottaa sellainen kanta, joka palvelee yhteiskunnan ja erikoisesti pitäjän etua ja oikeutta pitkällä tähtäimellä." Valtuuston enemmistö oli sitonut kätensä ennakolta eikä siis voinut vielä tässä vaiheessa peräytyä.

Valtakunnalliselta viralliselta taholta tuli samoihin aikoihin tukea voimamiestaholle. "Kuusamon vesistöjen mahdollinen säännöstely ei tule vaikuttamaan millään tavalla mullistavasti Kuusamon ja Posion maatalouteen. On aivan asiatonta puhua maataloutta harjoittavien tilojen muuttumisesta viljelyskelvottomiksi, sillä säännöstelyn aiheuttamat vahingot jäävät verraten pieniksi." Näin valtion vesivoimatoimikunnan säännöstelyosaston päällikkä Eino W. Seppänen. Lehtien otsikot myötäilivät voimaviranomaisten näkemystä. "Säännöstelyn tuomat vahingot vähäisiä Kuusamon vesistöissä." (Kaleva) "Kuusamon vesistöjen mahdollinen säännöstely ei tule maatalouden ja asutuksen vaaraksi." (Liitto) Sen sijaan Koillissanomat rohkeni jälleen epäillä: "Säännöstelyn tuomat vahingotko vähäisiä Kuusamon vesistöissä!" Lehti julkaisi insinööri Seppäsen silittelevän selonteon vesivoimatoimikunnan tutkimuksista, joita ei ollut tehty luontaiselinkeinoille ja asutukselle aiheutuvien vahinkojen ennalta selvittämiseksi, vaan sen toteamiseksi, miten Kuusamon vesivoimista saataisiin voimataloudelle tuntuvin hyöty.

Koillissanomat samalla selitti tuota voimatalouden puolesta puhuvaa tekstiä välihuomautuksin ja loppukaneetissa, jossa korostettiin, että tutkimus, josta ins. Seppänen on antanut eräille lehdille tietoja - koskia puolustavalle Koillissanomat - lehdelle sellaista ei tullut - ei ole se puolueeton tutkimus, jota kuusamolaiselta ja posiolaiselta taholta on vaadittu ja joka siis on aikaan saatava. KS vaatii suorastaan jankuttamalla pätevän puolueettoman tutkimuksen suorittamista. Se ärsytti ja suututtikin voimalarintamaa mutta varmaan vahvisti puolustuksen asemia: ihmisten täytyi ajatella ja päätellä, ettei ennakkotutkimus voinut olla kenenkään kannalta pahasta. Ei ainakaan Kuusamon ja Posion asukkaiden.

koskisota index

© Copyright 2024 ReinoRinne.fi