Kuusamon kunnanvaltuusto boikotoi "Kollissanomia"

Kuusamolaisille

Kuusamon kunnanvaltuusto teki torstaina äänestäen enemmistöpäätöksen, jonka mukaan kunnallislain 32 §:ssa tarkoitettuja kunnallisia ilmoituksia ei julkaista kunnan kustannuksella Koillissanomissa, vaan ainoastaan kolmessa muualla ilmestyvässä päivälehdessä. Valtuuston kokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin Koillissanomain levikin jatkuvasti lisääntyneen pitäjän alueella eikä sitä seikkaa, että Koillissanomat leviää ylivoimaisesti eniten Kuusamossa, kukaan kiistänyt

Päätös ei onneksi käytännössä tule merkitsemään sitä, että Koillissanomain lukijat jäisivät vaille tärkeitä kunnallisia tiedotuksia. Koillissanomat tulee uutispalstoillaan palvelemaan lukijakuntaansa julkaisemalla Kuusamon kunnallisten ilmoitusten asiasisällön. Luonnollisesti tulemme jatkuvasti seuraamaan ja selostamaan kaikkia kunnallisia tapahtumia, kuten tähänkin asti, ja antamaan asioista totuudenmukaisia tietoja, tarpeen mukaan myöskin rakentavassa hengessä arvostelemaan kunnan virallisiakin kannanottoja., milloin ne käsityksemme mukaan eivät käy yksiin kuntalaisten etujen kanssa. Tämähän on nimenomaan julkisen sanan tehtävä, johon meillä vallitseva sananvapaus takaa lehdistölle oikeuden ja johon se toisaalta lehdistöä yleisön palvelijana velvoittaa.

Koillissanomilla ei ole mitään sitä vastaan, että kunta katsoo aiheelliseksi julkaista kunnalliset ilmoitukset tänne leviävässä muualla ilmestyvissä sanomalehdissä, joilla jokaisella on omat näkemyksensä mukainen tehtävä tässä yhteiskunnassa. Se on oikein. Sen sijaan se, että jokin lehti, kuten tässä tapauksessa Koillissanomat tahdotaan vastoin päteviä perusteita syrjäyttää, on väärin. Se sotii hyvää suomalaista tapaa ja sananvapauden periaatetta vastaan tavalla, jota valistunut ja rauhallinen, naapurisopua ja oikeudenmukaisuutta rakastava kuusamolainen väestö ei varmaan voi hyväksyä.

Tovottavati tähän kirjoitukseen aiheen antanut valtuuston päätös, jota vastaan äänestäneet mutta vähemmistöön jääneet valtuutuston jäsenet paheksuvat, jää lajissaan ainoaksi Kuusamon historiassa. Mieluimmin laskisi tapahtuneen harkitsemattomuudessa tehdyksi erehdykseksi kuin pahansuopaisuuden sanelemaksi kannanotoksi, joka siinä tapauksessa olisi tulkittava haluksi väkipakolla rajoittaa vapaata mielipidemuodostusta sekä pyrkimykseksi jaotella kunnan asukkaat kansalaisina eriarvoisiksi.

Kaikkia meitä täällä Kuusamossa tarvitaan. Kaikilla meillä täällä on elämisen ja toiminnan oikeus. Meillä on myös oikeus ajatella ja vakaumuksemme mukaan suhtautua yhteisiin kysymyksiimme eri tavalla. Eikö se ole demokraattinen, kansanvaltainen järjestelmämme pyhimpiä oikeuksia? Kaikki me teemme virheitä. Mutta kaikessa meissä on myös hyviä puolia. Jos me jokainen kaikessa - tai ainakin pääasiassa - pystymme pyrkimyksillämme edistämään yhteistä parasta, niin se on hyvä. Se koituu parhaaksi meille jokaiselle henkilökohtaisesti, mutta myös kaikille yhteisesti.

Reino Rinne

Koillissanomat lauantaina 27. tammikuuta 1962

Kuusamon kunnanvaltuusto boikotoi "Kollissanomia"

Maalaisliitto ja kommunistit asialla

Kuusamon kuuluisassa koskisodassa näyteltiin torstaina jälleen episodi, joka selvästi kuvaa Kuusamossa asian ympärillä käytävää kohua. Kuusamon kunnanvaltuusto teki nimittäin maalaisliiton ja kommunistien äänillä päätöksen, jonka mukaan kunnan ilmoituksia ei enää julkaista paikkakunnalla ilmestyvässä ja pitäjän alueella ylivoimaisesti eniten leviävässä puolueettomassa lehdessä, Koillissanomissa, vaan sensijaan kolmessa oululaisessa poliittisessa päivälehdessä.

Koillissanomat, jota Kuusamon kunta on tähän asti käyttänyt ilmoituslehtenään, on Kuusamon koskisodassa asennoitunut taistelemaan rannan omistajia ja yleisten väestön etujen puolesta voimatalouden säännöstelypyrkimyksiä vastaan. Keskustteltaessa ilmoitusasiasta eräät kunnanvaltuutetut sanoivat suoraan, että syynä paikallisen lehden syrjäyttämiseen on "kosto" ja "opetus" tälle lehdelle, joka on korottanut äänensä voimatalouden summittaisia suunnitelmia vastaan.

Enemmistöpäätöksen sanelleet valtuutetut kuuluvat niihin kuusamolaisiin johtomiehiin, jotka ovat jatkuvasti pitäneet kiinni kannastaan, että Kuusamon kosket olisi rakennettava mitä kiireimmin ilman ennakkotutkimuksien suorittamista siitä, millaiset tulisivat olemaan rannan omistajien ja yleisen paikallisen elinkeinotoiminnan menetykset alueen suurten järvien suurmittaista säännöstelyä toteutettaessa verrattuna siihen hyötyyn, joka koskien rakentamisella saavutettaisiin. Kunnanvaltuussa oudoin perustein boikotoitu lehti väittää joka tapauksessa jatkuvasti nauttivansa pitäjän väestön luottamusta, sillä sen levikki nimenomaan Kuusamon kunnan alueella on kuluvana vuonna entisestään lisääntynyt, mikä seikka myös kokouksessa selvitettiin ja mitä ainoakaan valtuutettu ei edes yrittänyt kiistää.

Helsingin Sanomat 26.1962

© Copyright 2024 ReinoRinne.fi