Sammalennostajat

Mikä on Sammalennostjat r.y? Sitä ei ole moni tiennyt, mutta nyt tietää.

Yhdistyksen perustaminen oli pitkällisen ja vakavan kulttuuritoiminnan tulos. Säännöt luonnosteltiin Rovaniemillä 1954 ankarissa, mutta voitollisissa olosuhteissa. Teljettynä järjestyneen yhteiskunnan sisäpuolelle Reino Rinne ja Heikki Lounaja totesivat, että 1) Suomessa kasvaa kulttuurin päällä huomattavan paljon sammalta; 2) erikoisen paljon rehevää karhunsammalta ja jossain määrin myös sitkeää sudensammalta, hiirenvirnaa ja juurevaa, tylppää jäkälää; 3) oli pelättävissä, että sammalen kasvu tukahduttaa ompeluseuratoiminnan, raittiusaatteen, nuorisoseurariennot, lehtien kulttuuriosastot ja taideyhdistykset; 4) vaarallisen tilanteen torjumiseksi päätettiin perustaa tämä sammalennostajien yhdistys.

Sääntöjen rekisteröiminen on viivästynyt julkisoikeudellisista syistä. Seuran toimintaa se ei ole haitannut. Jäsenluettelo on epätäydellinen, mutta arvovaltainen, eikä sitä anneta julkisuuteen. Syyt ovat yksinomaan yhdistyksen sisäisiä ja kuuluvat sinne.

- Lehtileike Oulun Ylioppilaslehti 22.11.1963 -