Reino Rinne 1913-1953, Nuoruus ja vaellusvuodet

Reino Rinne on 1960-luvulta alkaen tullut tunnetuksi eräänä Suomen johtavista luonnon ja ihmisen elinympäristön puolustajista. äänekkäissä, keskustelua ja kannanottoja vaativissa lehtikirjoituksissaan hän on toistamiseen tuonut julki käsityksensä, että inhimillinen elämänonni on läydettävissä hiljaisesta sopusoinnusta luonnon ja ihmisen kesken.

Elli Leskelä on syventynyt pohtimaan Reino Rinteen kehitystä kantaaottavaksi kirjailijaksi ja yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Alkuperäislähteisiin nojautuvassa esityksessään hän löytää kaikista kouluista ja sivistyslaitoksista etäällä olevassa, syrjäisessä Kitkan saaressa kasvaneen koillismaalaisen nuorukaisen, joka määrätietoisesti itseään kehittäen päätyi sanomalehtimieheksi ja kirjailijaksi.

Nuoren miehen kehitystarinan ohella teoksessa tulee esille koko se koillismaalainen elämänmuoto, joka muodosti tulevan kirjailijan kasvuympäristön. Oman värinsä ja Reino Rinteen kirjailijanlaatua selittävän taustan kehitystarinalle antavat myäs laajemmat historialliset puitteet, pula-aika, sodat Pohjois-Suomen jälleenrakennus. Kerrontaa täydentää runsas kuvitus, joka on pääosin peräisin Reino Rinteen omasta arkistosta.

Elli Leskelän antama kuva Reino Rinteen kehityksestä kirjailijaksi ja sanomalehtimieheksi on itsestäänselvyydessään peräti arkipäiväinen. Mutta juuri sellaisena se on pysähdyttävässä totuudellisuudessaan myäs ankaran herooninen. - Reino Rinne on eräs Suomen viimeisiä aitoja kansalliskirjailijoita, jonka suurin ponnistuksin hankitussa persoonallisessa äänessä kuvastuu oman elämän kautta omaksuttu välitön oivallus ihmisen ja luonnon kohtalonyhteydestä.

Julkaisija Koillissanomat Oy 1989. ISBN 952-90024-3-2.

Kannen toteutus Mirja Mäki, Eino Kinnusen valokuvan pohjalta.


Elli Leskelä on kuusamolainen opettaja, freelance- toimittaja ja kriitikko. Hän on avustanut lehdistää ja alueradiota, ollut mukana koillismaalaisissa antologioissa. Hän on saanut palkintoja runojen ja lyhyen proosan kirjoittajana.