HIRMULISKOJEN AIKAA 

"... tästä ja Rinteen aikaisemmasta tuotannosta on helposti löydettävissä nykyaikaisen luonnonsuojelun perusfilosofia: kohtuuteen tyytyminen, toimintojen hajauttaminen, aineellisen kasvun korvaaminen henkisellä, luonnon ja energian säästäminen sekä teknologian "pehmentäminen". -

Näennäisestä yksinäisyydestä huolimatta hän ei suinkaan ole yksin ajatustensa takana. Hän vain osaa ne ilmaista."

Teuvo Suominen (Suomen Luonto)