Unohduksen kaivo uhkaa 

Kuusamossa on ryhdytty puuhaamaan kotiseutuyhdistystä. Hyvä. Aate on tosiaan kallis ja kannattava.
Sellaiset työt ja toimet, joita tehdään ja voidaan panna toimeksi kotiseutuyhdistyksen puitteissa, tuntuvat ehkä monesti nykyaikaisen kiireisen ihmisen mielestä toisarvoisilta. Saattavat tuntua sellaisilta, joita sopii pohtia ja toimitella sitten, kun joskus tulee parempaa aikaa.

Mutta kenties sitä parempaa aikaa ei milloinkaan tulekaan.

Ja toisekseen: onko kaikki muu kiireinen rientämisemme niin erinomaisen tärkeätä?

Vaikka olisikin, niin sittenkään ei pitäisi lyödä laimin kotiseututyötä.

Kotiseututyötä? Mitä se on? Tietysti hyvinkin monitahoista. Mutta täällä kotiseututyön eräs kaikkien tärkein sarka on historiallisten seikkojen pelastaminen unohduksen kaivoon vaipumiselta.

Kunhan muutamia kymmeniä vuosia on kulunut ja nykyinen vanha polvi kokonaan siirtynyt autuaitten maille, on tilanne sellainen, ettei kukaan tiedä erityisemmin mitään siitä, millaista täällä on ennen ollut. Tulevat polvet saattavat hyvinkin olla kiinnostuneita siitä, miten täällä ennen elettiin. Ellei nykyinen suku tule tehneeksi mitään tässä suhteessa tulevaisuuden hyväksi, niin - niin mitähän sitten meistä sanovat? Ihmettelevät varmaan, että mitähän ne oikein silloin vouhottivat?

Suhtauduimmepa miten tahansa tuleviin, meidän olisi varmaan mielenkiintoista itsemmekin saada tietoja sekä niiden avulla kehkeytyvää käsitystä seutukuntamme ja sen asukkaiden aikaisemmista vaiheista. Tuollaisia tietoja on vielä saatavissa vanhoilta ihmisiltä, kertovat omalla tavallaan vanhat, menneiden sukupolvien tekemät ja käyttämät esineet, joita varmaan vielä nykyisin olisi löydettävissä, ainakin niiden rippeitä sieltä täältä; mutta vanhat lähtevät tästä ajasta ja esineiden rippeet häviävät, ellei niitä ryhdytä keräämään ja pelastamaan.

Kuusamon - ja koko Koillismaan - menneisyydestä on perin vähän kirjoitettu, julkaistu vielä vähemmän. Ripeä kotiseutuyhdistys, jollainen tulisi olla joka pitäjässä, saisi varmaan ennen pitkää paperille ja kenties ääninauhoillekin talteen paljon sellaista, josta myöhemminkin voitaisiin luoda kuvaa tämän tienoon varhaisemmista vaiheista.

Lähiaikoina - maaliskuun 15. päivänä - pidetään Kuusamossa kotiseutuyhdistyksen perustamiskokous. Ensi viikolla ilmoitettaneen asiasta tarkemmin. Kokoonnutaanpa silloin oikein joukolla panemaan alulle yhdistystä, jota odottaa suuriarvoinen tehtävä.