REINO RINNE - POSIO

Millaisista 'tarpeista' Posion pitäjä aikanaan tehtiin? Ketä siinä oli idea- ja tekomiehinä? Tapahtuiko kaikki noin vain suit sait, vai oliko siinä ehkä paljonkin puuhaa ja monia hankaluuksia?

Millainen oli se maisemallinen alue, joka vuoden 1926 alusta paperilla Posioksi rajattiin - maastoon merkityt rajat tulivat vasta myöhemmin. Millaiset olivat elämisen keinot, millaisia kulkuyhteydet? Mitä - millaisia kyliä ja kylänalkuja Posion alueella oli suoden 1926 vaiheilla?

Miten Posio pääsi itsenäisenä kuntana ja seurakuntana alkuun? Miten sitten olot kehittyivät? Millainen Posiosta ennen 'suurta vedenjakajaa' - sotavuosia - ehti tulla? Millaiseksi se on sotien jälkeen kehittynyt.

Vaikka tämä ei ole suinkaan vähäinen vihkonen, vaan melko muhkea kirja, tämä sisältää sittenkin vain osan kaikesta siitä asiasta ja materiaalista, jota ei olisi ollut käytettävissä.

Rohkenemme tarjota tämän Posion 50-vuotiskavalkaadin jokaisen niin kotona asuvan kuin pakosta muualle työn ääreen siirtyneen posiolaisen sekä kaikkien Posion ystävien käteen.  

Julkaisuvuosi 1976